COMMUNICATION

Komunikacja jest kolejnym obszarem, którym się zajmuję i który umożliwia mi budowanie pomostów. Pogłębiam go głównie w dwóch aspektach:

(1) Werbalna i niewerbalna wymiana myśli i opinii między osobami w celu poprawnego przekazania myśli i wiedzy

oraz

(2) Komunikacja z (i pomiędzy) osobami Głuchymi w ich języku migowym (PJM): tłumaczenie wydarzeń, wiadomości, programów i spotkań.


Another area of my interest is communication.

It is covered on two layers:

(1) one is verbal and non-verbal communication between a group members in order to ensure correct spread of message and knowledge

(2) second is sign language communication between properly hearing people and people with hearing challenges by simultaneous translations of events, TV news and services as well as translation during appointments.